Næringsliv

Tyske konsumpriser innfrir

Flatt fra mars til april

Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
30. april 2018 - 14.07

Foreløpige tall fra tyske statistikkmyndigheter viser mandag at konsumprisene i landet var uendret fra mars til april.

På årsbasis peker tallene mot en oppgang på 1,6 prosent.

Utviklingen er som ventet - både på måneds- og årsbasis.

De siste 12 månedene er det spesielt matvarepriser som trekker opp, med 3,4 prosent.

Les mer her.