An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Arbeidsledigheten blant innvandrere faller

6,1 prosent av innvandrerne i Norge var registrert helt arbeidsledige i første kvartal år. Det er 1 prosentpoeng lavere enn for ett år siden.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Artikkel av: NTB
23. mai 2018 - 11.58
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Men ledigheten er likevel mer enn tre ganger så høy som i resten av befolkningen, der den registrerte ledigheten er 1,8 prosent.

For resten av befolkningen var nedgangen på et halvt prosentpoeng i samme periode, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram onsdag.

Ledigheten for innvandrere fra Afrika er nå 10,2 prosent, mens den er 6,4 prosent for innvandrere fra Asia. Det er et fall på henholdsvis 0,9 og 1 prosentpoeng siden i fjor.

SSB påpeker at ledighetsnivået for afrikanske innvandrere må ses på bakgrunn av den store andelen flyktninger i denne gruppen.

Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa har høyere registrert ledighet enn innvandrere fra Asia med 7,1 prosent. Ledigheten er lavest blant innvandrergruppene fra vestlige land med 3,4 prosent for vest-europeere og 2,4 prosent for innvandrere fra nordiske land.

Færrest ledige innvandrere finner vi i Troms med 3,4 prosent, mens Østfold hadde den høyeste ledigheten med 7,9 prosent.

For gruppen 15 til 29 år, som utgjør de fleste norskfødte med innvandrerforeldre, var den registrerte ledigheten på 3,4 prosent i årets første kvartal. Det er halvparten av nivået for innvandrere i samme aldersgruppe der ledigheten er 6,8 prosent. I befolkningen for øvrig i alderen 15 til 29 år ligger ledigheten på 2,6 prosent.

(©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.