Næringsliv

Konkursbølge

Flest konkurser siden finanskrisen

Foto: SkyNext / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Foto: SkyNext / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Artikkel av: NTB
2. mai 2018 - 15.00

Bare i finanskriseåret 2009 ble det åpnet flere bedriftskonkurser i løpet av årets fire første måneder enn i samme periode i år.

– Vi er på full fart mot et nytt rekordår dersom trenden så langt i år fortsetter, sier Per Einar Ruud i kredittanalyseselskapet Bisnode til DN.

Til sammen ble det åpnet 1.301 konkurser i første kvartal i år. Det var 3,7 prosent flere enn i samme periode i fjor. I absolutte tall var økningen i antall konkurser på 47 i første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sammenholdt med apriltallene fra Bisnode, som viser en ytterligere kraftig økning i antall konkurser denne måneden, er det mye som tyder på at det i 2018 vil bli satt ny konkursrekord. 1.766 selskaper har gått konkurs så langt i år. Det er en økning på 15,9 prosent fra i fjor.

– Antallet økte i desember, januar og februar for å synke i mars. Det var på grunn av påsken som i år kom i mars og i fjor i april. Vi spådde derfor en betydelig økning i april, men er overrasket over at den er på hele 63,6 prosent, sier

Kvartalstallene fra SSB viser at tre av fire konkurser – 1.020 konkurser, tilsvarende 78 prosent – ble åpnet i foretak, det høyeste antallet siden 2009. De resterende 22 prosentene omfatter personlige konkurser, inkludert enkeltpersonforetak.

I fjor sto foretakene for 74 prosent av konkursene.

Akershus var det fylket som hadde størst økning målt i absolutte tall – 38 flere enn ett år tidligere. Oslo hadde flest konkursåpninger (188), etterfulgt av Akershus (170) og Hordaland (156).