An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

EU-kommisjonen presser på for sterkere Acer-sjef

EU-kommisjonen advarer mot å vanne ut forslaget om nye fullmakter til direktøren i energibyrået Acer.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: NTB
11. juni 2018 - 14.33

Energiministrene i EU klarte mandag å samle seg om et kompromissforslag i de vanskelige forhandlingene om hvor stor makt EUs energibyrå Acer skal få.

Dermed åpnes døra for sluttforhandlinger om saken. Der vil ministerrådet møte EU-kommisjonen og EU-parlamentet til trepartssamtaler om et endelig kompromiss.

Det store spørsmålet i saken har vært hvor vide fullmakter energibyrået skal få. Flere medlemsland har motsatt seg en styrking av byrået av frykt for tap av nasjonal politisk kontroll.

På ministermøtet i Luxembourg oppsto det en diskusjon om direktørens rolle, forteller EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete. Spørsmålet er blant annet om direktøren skal ha makt til å legge fram forslag til styrevedtak og til å foreslå endringer i utkastene til vedtak.

For at EU-kommisjonen skal kunne godta et endelig kompromiss i saken, må direktøren få en noe sterkere rolle enn det energiministrene nå legger opp til, advarer han.

Reformen vil etter alt å dømme også få direkte betydning for Norge, ettersom Stortinget i mai sa ja til norsk deltakelse i Acer, til tross for kraftig politisk motstand.

EU-kommisjonen la fram sitt opprinnelige forslag allerede i november 2016.

(©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.