An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

- Gratis medisin må tilbys alle pasienter

Hvis legemiddelfirmaer skal få gi gratis medisin til enkeltpasienter ved norske sykehus, må de heretter også tilby den samme medisinen til alle andre – gratis.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

Artikkel av: NTB
11. juni 2018 - 16.49
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Det framkommer av nye retningslinjer for Helseforetakene, ifølge Bergens Tidende.

Legemiddelfirmaer som ønsker å la norske sykehus prøve ut medisiner uten markedsføringstillatelse gratis, kan ikke velge seg ut enkeltpasienter å gi medisinen til. I standardavtalen skal det stilles krav om at prisen settes til null, medisinen må tilbys pasienten gjennom hele behandlingsforløpet og den må tilbys alle aktuelle pasienter til de samme vilkårene.

Retningslinjene trådte i kraft 1. mai, og stiller krav om at leverandøren må dekke alle utgifter, også for grossister, apotek og eventuelle avgifter. Hensikten er blant annet at utgiftene til norske sykehus ikke skal løpe løpsk, ved at enkeltpasienter får medisinen gratis før den får markedsføringstillatelse fra Legemiddelverket.

Da slipper helseforetakene å betale maksimalpris fra markedsføringstillatelse er gitt til Beslutningsforum avgjør om sykehusene skal ta legemiddelet i bruk. Det kan ta flere måneder, og noen ganger år.

Legemiddelindustrien (LMI), som organiserer legemiddelselskapene i Norge, er kritisk til de nye retningslinjene. Organisasjonen påpeker at flere har fått livreddende behandling ved hjelp av gratis medisin og at kravet om at alle eller ingen må få legemiddelet, trolig vil føre til at «ingen norske pasienter kan få et slik tilbud».

(©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.