Næringsliv

ILA ved fiskeanlegg i Hordaland

Foto: KPG_Payless / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: KPG_Payless / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: John Inge Seljehaug
11. juni 2018 - 15.00

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten  Altaneset i Fusa kommune i Hordaland, opplyser Mattilsynet mandag.

Lokaliteten drives av Bolaks AS.

Virksomheten varslet Mattilsynet 4. juni 2018 om mistanke om ILA .