An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Økonomer savner inflasjonen

Er renteøkningen i fare?

Bergen. Foto: Odd Steinar Parr/Hegnar.no.

Bergen. Foto: Odd Steinar Parr/Hegnar.no.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
11. juni 2018 - 10.35

Dagens tall fra SSB viste en kjerneinflasjon (KPI-JAE) på 0,2 prosent i mai.

På årsbasis var kjerneinflasjonen 1,2 prosent, ned fra 1,3 prosent måneden før.

Konsensus pekte ifølge vår makrokalender mot 1,4 prosent i mai.

- Ukomfortabelt lavt

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets påpeker at dette er godt under Norges Banks prognoser - 1,6 prosent kjerneinflasjon på årsbasis. Han hadde selv sett for seg 1,5 prosent.

Etter å ha gravd seg ned i tallene, finner Gonsholt Hov at prisene på flybilletter isolert sett trakk inflasjonen opp, men mye mindre enn ventet.

- Videre var matprisene nesten uendret i mai. Gitt den solide oppgangen for 12 måneder siden, falt årsveksten i matprisene kraftig i mai. Dette var nøkkelen til at kjerneinflasjonen falt, skriver han i en oppdatering.

Ifølge seniorøkonomen fortsetter kjerneinflasjonen å ligge «ukomfortabelt lavt» i forhold til Norges Banks estimater.

- Dette er ikke et uvanlig mønster å se. Siden september 2016 har kjerneinflasjonen snittet rundt 0,3 prosentpoeng under sentralbankens kortsiktige estimater. Unødvendig å si; slik er det denne gangen også. Mens vi fortsatt tror Norges Bank vil heve styringsrenten i september, på bakgrunn av en sterkere økonomi, er den isolerte effekten av svak inflasjon en nedjustering av rentebanen, fortsetter han.

- Som regnet på Vestlandet

Sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest skrev i sin morgenrapport mandag (før tallene ble sluppet) at «inflasjonen er som regnet på Vestlandet - borte vekk».

På årsbasis er kjerneinflasjonen enda svakere enn han hadde sett for seg (1,3 prosent).

- På kort sikt vil inflasjonen være lavere enn Norges Bank har lagt til grunn, og bidra til å dempe oppgangen i renten. På lengre sikt kan det være at det er de innenlandske drivkreftene som vil prege inflasjonen fremover. Hvis kronen styrker seg fremover, vil det bidra til svakere importert prisstigning, skrev Gudmundsson.

- Når bedriftene på Vestlandet melder om økt knapphet på kvalifisert arbeidskraft kommer gjerne lønnsveksten (som regnet) diltende etter. Det fører til økte kostnader, som i stor grad veltes over til forbrukeren - og dermed konsumprisene. Blir oppgangskonjunkturen sterkere, får vi høyere inflasjon lengre frem, fortsatte sjeføkonomen. 

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.