An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Tidligere journalist dømt til tre års fengsel

Den tidligere journalisten Geir Selvik Malthe-Sørenssen er dømt til tre års fengsel. 

Foto: Credit: Zolnierek / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: Credit: Zolnierek / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: NTB
18. juni 2018 - 13.12

Dommen er ett år mildere enn det aktor ba om. Da rettssaken startet, erkjente den bedrageritiltalte 53-åringen straffskyld på samtlige tiltalepunkter.

Eksjournalisten var tiltalt for bedragerier på 6,7 millioner kroner, samt fire tilfeller av dokumentforfalskning.

Malthe-Sørenssen er dømt til å betale drøyt 5,8 millioner kroner i erstatning til Rørosbanken, samt 1,7 millioner til sin stefar som han brukte identiteten til for å ta opp forbrukslån.

Han er funnet skyldig i sju grove bedragerier og fire overtredelser av bestemmelser om dokumentfalsk.

Retten legger vekt på at bedrageriene er begått over et lengre tidsrom og at flere av dem er begått ved bruk av falske dokumenter. Flere bedragerier er videre begått overfor tiltaltes nærstående og innebærer grove tillitsbrudd mot disse. Tiltaltes handlinger har dessuten hatt alvorlige konsekvenser, heter det i dommen.

«Retten har forståelse for at tiltalte på handlingstidspunktet opplevde seg presset på grunn av stadig økende gjeldsbyrde, og påståtte problemer i ekteskapet. Disse forhold er imidlertid ikke annerledes eller verre enn det som ofte er tilfelle», heter i dommen.

Retten bemerker at 53-åringen ar forklart seg på en slik måte at saken ikke egnet seg som tilståelsessak. Malthe-Sørenssen fikk derfor ikke tilståelsesrabatt for dette, men han fikk rabatt for å ha erkjent straffskyld for samtlige av tiltaltepunkter.

«Erkjennelsen er for enkelte poster uforbeholden, og har dessuten lettet oppklaring og retteføring av saken … Retten finner ut fra en samlet vurdering at tilståelsesrabatten bør settes til 10 prosent», skriver tingrettsdommer Anne Cathrine Haug-Hustad i dommen.