Næringsliv

Jobless claims bedre enn ventet

Jobless claims ble 213.000 forrige uke.

(AP Photo/Mary Altaffer, File)

(AP Photo/Mary Altaffer, File)

Artikkel av: Rune Tryti
9. august 2018 - 14.37

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 213.000 per 4. august, ned fra reviderte 219.000 uken før.

Konsensus lå ifølge vår makrokalender på 220.000 jobless claims.

Fire ukers snitt sank fra reviderte 214.750 til 214.250

Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) i USA var 1.755.000 personer, mot reviderte 1.726.000 uken før.

Les hele rapporten her

Produsentprisene

Produsentprisene i USA var uendret i juli 2018, sammenlignet med måneden før.

På forhånd var det ventet at produsentprisene ville være opp 0,2 prosent på månedsbasis.

Kjerne-PPI, eksklusive mat og energi, var opp 0,1 prosent på månedsbasis, mens det var ventet en oppgang på 0,2 prosent.