Næringsliv

Nøkkeltall fra Tyskland

Nøkkeltall fra Tyskland tikker inn.

Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Artikkel av: Martine Holøien
14. august 2018 - 08.32

BNP

Foreløpige tall for tysk BNP viser en oppgang på 2,0 prosent i andre kvartal 2018 på årsbasis og en oppgang på 0,5 prosent på kvartalsbasis.

Det var ventet en oppgang på 2,1 prosent på årsbasis og 0,4 prosent på kvartalsbasis, ifølge Direkt Makro.

Konsumpriser

Endelige tall fra tyske statistikkmyndigheter viser at konsumprisene i Tyskland steg 0,3 prosent på månedsbasis i juli og 2,0 prosent på årsbasis.

De foreløpige tallene for konsumprisene i Tyskland for juli var opp 0,3 prosent på månedsbasis, og opp 0,2 prosent på årsbasis.