Næringsliv

To nøkkeltall fra USA

Tall for detaljhandel og importpriser har tikket inn. 

Foto: AP.

Foto: AP.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
14. september 2018 - 14.34

Ferske tall viser at deetaljhandelsomsetningen i USA var opp 0,1 prosent på månedsbasis i august 2018, mot ventet 0,4 prosent. 

Detaljhandelsomsetningen eksklusive kjøretøysalg var opp 0,3 prosent i perioden på månedsbasis, mot ventet 0,5 prosent. 

Importprisindeksen i USA var i august ned 0,6 prosent på månedsbasis, mot ventet 0,2 prosent.