Næringsliv

Ferske laksetall

Den stående laksebiomassen ved utgangen av oktober 2018 var lavere, sammenlignet med samme periode året før.

Foto: Ostancov Vladislav / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: Ostancov Vladislav / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
22. november 2018 - 10.15

en stående laksebiomassen ved utgangen av oktober 2018 794.746 tonn, ned fra 807.250 tonn samme periode året før, tilsvarende en nedgang på 1,5 prosent, skriver TDN Direkt.

2018-generasjonen var på 270.614 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 288.969 tonn for 2017-generasjonen samme måned året før.

2017-generasjonen utgjorde 516.421 tonn per oktober 2018, mot 515.914 tonn for 2016-generasjonen året før, mens 2016-generasjonen var 7.711 tonn mot 2.366 for 2015-generasjonen året før.

Snittvekten for generasjonene 2016, 2017 og 2018 var henholdsvis 3,4, 3,3 og 0,9 kilo per oktober, mot henholdsvis 3,8, 3,6 og 1,0 per kilo for 2015, 2016 og 2017-generasjonene samme måned året før.