Næringsliv

Gårdsbruk kan få lov til å selge melk direkte

Forbudet mot å selge upasteurisert melk i Norge kan stå for fall. Mattilsynet foreslår å la gårdsbruk selge 5.000 rå melk.

Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Artikkel av: NTB
20. november 2018 - 06.19

Tilsynet har laget et forskriftsutkast, som er sendt ut på høring fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dersom forskriften blir vedtatt, vil det for første gang siden 1953 bli tillatt å selge melk som ikke er varmebehandlet, skriver Nationen.

– Hovedregelen er fortsatt at melk skal varmebehandles, men forslaget går ut på å lage en liten åpning for å selge inntil 5000 liter melk i året, sier seniorrådgiver Margrethe Hovda Røed i Mattilsynet.

Produsenter som ønsker å selge melk, må være registrert hos tilsynet, på lik linje med andre bedrifter som selger næringsmidler.

Tidligere landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er blant dem som har ønsket en oppmykning i regelverket for salg av upasteurisert melk.

– Melken som selges må komme fra dyr som er friske og frie for sykdommer. Det stilles høye krav til melkehygiene og kvalitet, forklarer Røed.

En advarselsmerking skal gir forbrukerne informasjon om helsefaren knyttet til å konsumere melk.

Melken kan inneholde smittestoffer som bakterier, og grupper som små barn, gravide og de som har svekket immunforsvar, kan være særlig utsatt.

(©NTB)