Næringsliv

- Provoserer en hel næring

Tromsø kommune går inn for å ikke tillate flere oppdrettskonsesjoner. Konserndirektør for havbruk i Lerøy mener kommunen ikke kan ha satt seg inn i saken.

Foto hentet fra Lerøy Seafoods hjemmesider.

Foto hentet fra Lerøy Seafoods hjemmesider.

Artikkel av: Martine Holøien
22. november 2018 - 14.06
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Onsdag ble det kjent at Tromsø kommune går inn for å ikke tillate flere oppdrettskonsesjoner, i tillegg til at eksisterende konsesjoner ikke forlenges med mindre driften skjer i lukkede anlegg.

Konserndirektør for havbruk i Lerøy, Stig Nilsen, mener kommunen ikke kan ha satt seg ordentlig inn i saken.

- Vi er svært skuffet over at kommunestyret i Tromsø med Arbeiderpartiet i spissen kunne falle for fristelsen til å gjøre et slikt vedtak. Dette provoserer en hel næring, skriver Nilsen i en e-post til iLaks.

Konserndirektøren mener vedtaket kan være lovstridig.

- Jeg kan ikke se at vedtaket om lukking av havbruksanlegg i kommunen hører til kommunens forvaltningskompetanse og ordlyden kan tyde på at dette er et vedtak gjort uten at man har satt seg inn i de ulike forvaltningsnivå sin myndighet og ansvarsområder.

- Det er derfor overraskende at en kommune på Tromsøs størrelse ser ut til å ha fattet et vedtak som strekker seg utover det plan- og bygningsloven gir dem anledning til. I Norge har vi sektormyndigheter med fagkompetanse som forvalter de ulike tillatelsene. Dette vedtaket utfordrer forvaltningssystemet slik det i dag er organisert, og skaper usikkerhet i befolkningen rundt hvem som skal forvalte de ulike delene av regelverket, skriver Nilsen videre, ifølge iLaks.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.