An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Søkte om flest utviklingstillatelser av alle - fikk avslag

Det ble ingen utviklingstillatelser til Viteq Farming.

Foto: Andrey Armyagov / Shutterstock / NTB scanpix.

Foto: Andrey Armyagov / Shutterstock / NTB scanpix.

Artikkel av: Martine Holøien
26. november 2018 - 10.29

Viteq Farming hadde søkt om 32 utviklingstillatelser, som er flest av alle søkere. Søknaden ble avslått av Fiskeridirektoratet med begrunnelsen at det omsøkte konseptet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», skriver iLaks.

Konseptet skal bestå av en lekter med tolv produksjonstanker. Lekteren skal overbygges med værdekk, og utstyres med diverse utstyr for behandling av biprodukter og eventuelt fôrråvarer. Lekteren skal ifølge Viteq Farming være 665 meter lang og 60 meter bred, skriver nettstedet videre.

«På bakgrunn av manglende dokumentasjon av viktige elementer for nyhetsverdi, konstruksjon, samt drifts- og velferdsmessige forhold er det etter Fiskeridirektoratets vurdering verken dokumentert at konseptet er realiserbart eller vil innebære en forbedring sammenlignet med eksisterende teknologi», heter det blant annet i avslagsbrevet.