Næringsliv

Det kan bli færre renteøkninger enn først forventet

Kjetil Olsen - Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kjetil Olsen - Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Artikkel av: Stian Jacobsen
14. desember 2018 - 07.57

Norges Bank besluttet i går å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent. Det var akkurat som ventet.

- Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette. Det er blitt gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på to prosent, skriver sentralbanken i sin begrunnelse.

- Norges Bank holdt som absolutt alle ventet styringsrenten uendret på 0,75 prosent i går. Renteutsiktene ble tatt litt ned utover i anslagsperioden som løper ut 2021, Norges Bank ser nå for seg fem og ikke seks renteøkninger de neste tre årene. Det må sies å være veldig moderat, skriver Kjetil Olsen og Nick Pausgaard Fisker i en oppdatering fra Nordea Markets.

Hovedgrunnen til nedjusteringen var lavere oljepris og lavere markedsforventninger til renteutviklingen blant våre handelspartnere, også dette i tråd med forventningene Nordea Markets hadde på forhånd.

- Sentralbanken planlegger fortsatt å øke to ganger neste år, første gang i mars, avslutter økonomene.