Næringsliv

Klar tale fra Norges Bank: Renten skal opp

Magne Østnor. Foto: HegnarTV.

Magne Østnor. Foto: HegnarTV.

Artikkel av: Stian Jacobsen
14. desember 2018 - 08.09
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Norges Bank besluttet i går å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent. Det var akkurat som ventet.

- Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette. Det er blitt gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på to prosent, skriver sentralbanken i sin begrunnelse.

- Nok en gang hamrer Norges Bank inn gradvis-budskapet. Renten skal opp, om enn gradvis og forsiktig, skriver Magne Østnor i en oppdatering fra DNB Markets.

Rentebanen legger opp til at renten heves i mars og desember neste år.

- Lenger frem i tid ble rentebanen senket med opptil 15 basispunkter, men sentralbanken tviholder på planen om ytterligere en renteheving i 2020 og enda to i 2021. Rentebanen er dermed godt i tråd med våre egne anslag neste år, men vi tror Norges Bank når rentetoppen allerede i 2020 som følge av klart svakere internasjonale forhold og at rentetoppen derfor ikke blir høyere 1,75 prosent i denne omgang, slår Østnor fast.

Som i september, sliter DNB Markets med å avstemme sentralbankens tidligere handlingsmønster.

- Dels kan det virke som om betydningen av sterkere internasjonale prisimpulser er store, og dels virker kronesvekkelsen å veie i overkant mye. Begge deler bidrar til å trekke rentebanen opp, særlig neste år. Alternativet hadde altså vært å skyve rentehevingene neste år ut i tid, skriver Østnor

- Så skal vi huske at i september ble vi overrasket over at rentebanen ble lavere enn tidligere handlingsmønster skulle tilsi. Svaret ligger nok i at bekymringene for virkningene av rentehevingene på høyt forgjeldede norske husholdninger er stor, og at Norges Bank foretrekker å heve renten gradvis, fremfor i rykk og napp, avslutter Østnor

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.