Næringsliv

Nytt nøkkeltall skuffer

Forbrukertilliten i Europa lavere enn ventet. 

Artikkel av: John Inge Seljehaug
23. januar 2019 - 16.01

Ferske tall viser at foreløpig forbrukertillitsindeks for euroområdet i januar var minus 7,9.

Det var på forhånd ventet en indeks på minus 6,5.

I desember var indeksen minus 6,2, ifølge vår makrokalender.