Næringsliv

Olav Thon gir bort 33 millioner kroner

Foto: Olav Thon Gruppen.

Foto: Olav Thon Gruppen.

Artikkel av: Stian Jacobsen
10. januar 2019 - 12.28

Olav Thon Stiftelsens internasjonale forskningspris for 2019 tildeles professor Lene Vestergaard Hau, institutt for fysikk ved Harvard University i USA.
Prisen er på fem millioner kroner. 

Lene Vestergaard Hau (født 1959) er Mallinckrodt-professor i fysikk og anvendt fysikk og i kollegiet ved Harvards biofysikkprogram. Før hun begynte ved fakultetet ved Harvard i 1999, var hun seniorforsker ved Rowland Institute for Science i Cambridge i Massachusetts. Hun har doktorgrad i fysikk fra Universitetet i Aarhus i Danmark.

Vestergaard Hau ledet et team som lyktes i å bremse en lyspuls til 15 miles/time og fikk lyset til å stoppe helt. De gikk enda lenger da de stoppet og slukket en lyspuls i én del av rommet, og senere gjenopplivet den på et annet sted.

I prosessen blir lyspulsen konvertert til en perfekt kopi av stoffet som kan lagres – legges på hylla – omformes, og deretter føres tilbake til lys. Disse resultatene utgjør et nytt paradigme for informasjonsbehandling.

Vestergaard Hau har nylig påbegynt et nytt forskningsprogram i grensesnittet mellom feltene interaksjoner mellom lys og stoff, nanovitenskap og molekylær og syntetisk biologi.

Støtte til nordisk forskning innen medisin 2019 går til følgende to prosjekter: 

  • Forebygging av alvorlig artrose ved å behandle fokale lesjoner med brusk utviklet ved hjelp av vevsteknikk og tidlig artrose med genterapi. (Prosjektleder: Professor Lars Engebretsen, Universitetet i Oslo.)
  • Økt beinregenerering ved in vivo målretting av skjelett-stamceller. (Prosjektleder: Professor Moustapha Kassem, Syddansk Universitet.)

Disse to prosjektene får 10 millioner kroner hver.

De nasjonale priser for fremragende undervisning tildeles:

  • Professor Hege Christensen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.
  • Professor Frode K. Hansen, Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo.
  • Professor Ivar Rønnestad, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen.

Alle tre får en halv million kroner hver.

Totalt deler Olav Thon Stiftelsen ut 33 millioner kroner til forskning og undervisning.

Prisene deles ut for femte året på rad, og stiftelsen har med årets priser bidratt med ca. 163 millioner kroner til medisinsk og naturvitenskapelig forskning og fremragende undervisning.