An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Bruken av lakselusmidler gikk ned i 2018

Laksenæringen kuttet bruken av legemidler mot lus i fjor, ifølge Sjømat Norge. Siden 2015 er bruken av slike stoffer kraftig redusert.

Foto: Marit Hommedal / SCANPIX

Foto: Marit Hommedal / SCANPIX

Artikkel av: NTB
21. februar 2019 - 11.01
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Bruk av legemidler kalt kitinsyntesehemmere, som påvirker lusas evne til å skifte skall, gikk ned med 25 prosent i 2018. Det ble også brukt 20 prosent mindre hydrogenperoksid.

Siden 2015 er bruken av de to typene lakselusmidler redusert med henholdsvis 90 og 80 prosent, ifølge interesseorganisasjonen.

Lusetallene i fjor var totalt sett lavere eller på samme nivå som året før, men det er noen forskjeller. I Midt-Norge og på Vestlandet var det en økning i lusenivåene på ettersommeren og høsten, men økningen var liten i forhold til tidligere år, ifølge Sjømat Norge.

Organisasjonens fagsjef Ketil Rykhus sier det er motiverende å se resultatene av tiltakene mot lakselus.

– Havbruksbedriftene blir stadig flinkere til å holde lave nivåer og benytter mekaniske metoder og bruk av rensefisk fremfor legemidler. Men det er fortsatt mulig å bli bedre, samtidig som vi må ha fokus på fiskevelferden og reduksjon i dødeligheten. Vi må hele tiden jakte på forbedringer i alle deler av produksjonen, sier Rykhus.

I stedet for å bruke legemidler, benytter oppdrettsnæringen mer og mer mekaniske metoder for å få bukt med lusa. Disse er imidlertid skadelig for fisken og er en viktig årsak til at mange fisk dør, påpekte Veterinærinstituttet i sin fiskehelserapport i fjor.

(©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.