Næringsliv

Svekket vekst i Italia

Valgmøte i Italia tidligere i mars. Andreas SOLARO / AFP

Valgmøte i Italia tidligere i mars. Andreas SOLARO / AFP

Artikkel av: NTB
9. april 2019 - 20.14

Italienske myndigheter kutter sin forventning til den økonomiske veksten i 2019 kraftig, fra 1,0 prosent til 0,2 prosent.

Den italienske regjeringen hadde møte tirsdag for å godkjenne et dokument som skal være underlaget når arbeidet med 2020-budsjettet tar til. Her nedfelles blant annet målene for økonomisk vekst og budsjettunderskudd.

Bare timer før møtet i Roma kunngjorde Det internasjonale pengefondet (IMF) at de bare venter en vekst på 0,1 prosent i den italienske økonomien i år.

De regner også med at budsjettunderskuddet vokser til 2,7 prosent av bruttonasjonalproduktet.