Personlig økonomi

Skatt på aksjer: Dette skaper plunder i år

Alle skal få automatisk forhåndsutfylt gevinst eller tap på aksjer i selvangivelsen, men det er fortsatt noen som må passe seg.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
14. april 2013 - 15.15

Hvert år siden innføringen av den ferdigutfylte aksjeselvangivelsen har det vært en rekke feil og problemer, men i år skal det visstnok det meste være i orden.

Ifølge Skattebetalerforeningen har det ikke kommet inn meldinger om større systematiske feil hittil i år.

- Det er imidlertid et par ting som skaper litt plunder for en del, sier Stig Flesland i Skattebetalerforeningen.

- Logger du deg inn for å se på selvangivelsen via skatteetatens nettsider får du ikke opp aksjonæroppgaven sånn helt uten videre.

- For å finne frem bør du helst sjekke via altinn.no, og ikke via skatteetaten.no. Det er ingen lenke til aksjonæroppgaven hvis du går inn via skatteetaten.no for å se på selvangivelsen og sjekke at tallene stemmer, fortsetter han.

Flesland innrømmer at det ikke er et veldig stort problem, men mener det er uheldig at aksjonæroppgaven «gjemmes bort» på den måten.

Ukjente verdier- I tillegg er det en del som har fått oppført «ukjent» på forsiden av aksjeoppgaven sin i år, sier Flesland.

I slike tilfeller blir ikke gevinst/tap beregnet og forhåndsutfylt i selvangivelsen fordi Skatteetaten enten mangler informasjon om riktig kjøpesum eller salgssum

- Dette gjelder for eksempel bonusaksjer eller andre aksjer som man har fått med inngangsverdi lik null, sier Flesland.

Alle som dette gjelder har fått en beskjed på selvangivelsen om at man har solgt aksjer i løpet av 2012, men gevinst/tap er ikke forhåndsutfylt i selvangivelsen. Hvilke aksjer det mangler opplysninger på finner du på side to i aksjonæroppgaven. For å rette opp, endrer du feil beløp i oppgaven og sender den inn.

Unngå typiske blemmerIfølge Skattedirektoratet er den den vanligste feilen så enkel som at man ikke kontrollerer oppgaven godt nok.

Det er spesielt viktig å kontrollere at det står riktig inngangsverdi (det du har kjøpt aksjene for + kurtasje) og salgsvederlag (det du solgte for pluss kurtasje) i post 306 i tabellen i samleoppgaven RF-1088F.

Videre er det viktig å kontrollere mottatt utbytte i post 205 og formue i post 209.

- Det er heller ikke uvanlig at aksjonæren glemmer å overføre verdier til selvangivelsen når det står ukjent i samleoppgaven RF-1088, sier senior skattejurist Leif Martin Sande i Skattedirektoratet.

Alle som har eid eller eier aksjer får den forenklede samleoppgaven (RF-1088F). I tillegg finnes en detaljert oppgave (RF-1088D), og et skjema for endringer (RF-1088K). De to sistnevnte finner du i Altinn.

I Altinn kan du selv korrigere feil på inngangsverdier (kjøpesum) og salgsvederlag (salgssum) fra 2012, endringer fra tidligere år krever at du korrigerer papirversjonen du fikk i posten og sender inn tilbake pr. post.

Datofeil rettet i årDen forhåndsutfylte samleoppgaven har i flere år hatt problemer med feil handelsdatoer. Årsaken er at Skatteetaten har brukt dato for når aksjene ble registrert i Verdipapirsentralen (VPS) i stedet for virkelig handelsdato.

For de fleste utgjør ikke dette noe forskjell i skatten, men dersom du har solgt aksjer rundt nyttår kan realisasjonen havne på feil år.

Nytt av i år er at dette endelig skal være rettet.

- Fra og med i år skal alle salg være registrert på virkelig handelsdato slik at salg gjort på tampen av året skal komme med på riktig selvangivelse, sier Sande.

Husk gammel RISKSolgte du aksjer i fjor som du har eid i mange år? I så fall må du ikke glemme å få med deg gammel RISK.

I 2006 tok skjermingsfradrag over etter det gamle systemet med RISK og i 1992 var det en omfattende skattereform.

- Solgte du i 2012 aksjer som du har eid gjennom skattereformene fra 1992 og/eller 2006, må du sjekke inngangsverdiene dine, sier advokat og partner Anders Christensen i advokatfirmaet Austad & Co.

Han minner også om å ikke glemme å oppjustere inngangsverdien med eventuell RISK fra årene mellom 1992 og 2006.

- For mange har gammel RISK gått i glemmeboken, men dersom du ikke justerer inngangsverdien på aksjene for gammel RISK, vil du høyst sannsynlig få en høyere skattbar gevinst, eventuelt et for lavt tapsfradrag, sier Christensen.

For aksjer du kjøpte etter 1992, må du sørge for å oppjustere inngangsverdien med gamle RISK-verdier som du finner på Skatteetatens hjemmesider.

Deretter må det beregnes korrekt skjermingsfradrag fra 2006 og frem til nå.

Aksjer før 1991- Har du solgt aksjer som du har eid siden før 1991, må du være ekstra oppmerksom. Dette gjelder typisk aksjer som har blitt arvet eller aksjer i familieselskap. Det viktige er å sjekke om inngangsverdien ble korrekt oppregulert i 1991, sier Christensen.

- For børsnoterte aksjer kan man bruke skattemyndighetenes alternative inngangsverdier som ligger på skatteetatens hjemmesider. For unoterte aksjer blir det imidlertid mer komplisert, men har man en verdivurdering fra 1991, bør man undersøke om denne kan brukes til å oppregulere inngangsverdien, sier han.

Hva med fond?Fond som er forvaltet av norske fondsforvaltere eller solgt gjennom norske salgsagenter, behøver du normalt ikke tenke på.

Forvalteren eller salgsagenten rapporterer inn tall på dine vegne til skattemyndighetene slik at fondene automatisk kommer på selvangivelsen.

Skulle det imidlertid ikke være kommet på plass, må du fylle ut RF-1059.