Personlig økonomi

Pensjonistboom: 200.000 flere på fem år

Antallet alderspensjonister vokser raskt, ifølge Nav. Ved utgangen av 2015 var antallet mottakere av alderspensjon over 200.000 flere enn i 2010.

Nav. Foto: NTB scanpix

Artikkel av: NTB
17. februar 2016 - 12.29

Knapt 870.000 mottok alderspensjon i 2015, og Nav venter at antallet alderspensjonister vil passere 900.000 i 2017 og millionen i 2020.

– Vi kan vente sterk vekst også framover selv om veksten vil bli lavere enn de første fem årene etter pensjonsreformen, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.

Pensjonsreformen ga fra 2011 muligheten til å ta ut alderspensjon fra 62 år. Fem årskull fikk da umiddelbart muligheten til å gå av ved 62 til 66 år.

Ved utgangen av 2015 var det 89.000 under 67 år som hadde tatt ut alderspensjon. Det har bidratt til litt under halvparten av veksten i antall pensjonister siden 2010. Den resterende økningen skyldes aldringen av befolkningen, og at det er store årskull som har passert 67 år.