An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Personlig økonomi

Hvor stor lønnsoppgang forventer du i 2017?

Kari Due-Andresen. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Kari Due-Andresen. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Artikkel av: Stian Jacobsen
25. november 2016 - 09.47

Ifølge Norges Banks forventningsundersøkelse for 4. kvartal har partene i arbeidslivet justert ned sine forventninger til både pris- og lønnsvekst for neste år. I fredagens rapport fra Handelsbanken skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen at partene i arbeidslivet nå venter en inflasjon til neste år på 2,5 prosent (median), ned fra 3,0 prosent i forrige undersøkelsen.

Lønnsvekstforventningen er nedjustert ned til 2,7 prosent (median) fra tre prosent i forrige undersøkelse. Til sammenlikning venter Norges Bank lønnsvekst til neste år på 3,2 prosent.

- Vi har hele tiden syns at dette estimatet virket for høyt, og med den siste justeringen i forventningene til partene i arbeidslivet, begynner avstanden å bli så stor, at vi regner med Norges Bank vil revidere ned sitt estimat i desember, skriver Due-Andresen.

- Hva gjelder næringslivslederne venter disse ifølge forventningsundersøkelsen noe bedring i lønnsomheten for egen bedrift framover og ser også for seg en viss økning i sysselsettingen. Gitt historisk samvarians, er dette forenlig med en liten videre bedring i BNP-veksten i Fastlands- Norge, slår sjeføkonomen fast.

Da gjenstår det bare å se om Norges Banks regionale nettverk er enig i denne vurderingen. 4. kvartalsrapporten fra det regionale nettverket kommer 6.desember.