Personlig økonomi

Aksjene Sjo er bull på nå

Jarle Sjo har økt i to aksjer, og kjøpt seg inn i børsfersking. 

Jarle Sjo. Foto: DNB.

Jarle Sjo. Foto: DNB.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
6. desember 2016 - 11.35

I desember i fjor ble det kjent at Jarle Sjo sluttet i Odin Forvaltning.

Fra 1. mai i år har han jobbet som forvalter i DNB Asset Management.

Sjo er ansvarlig forvalter for blant annet DNB Norge, der han også har med seg Odd Einar Lillebostad.

Sjo-effekten?

Og Sjos inntreden ser ut til å ha hatt en positiv effekt på avkastningen for DNB Norge.

Fra å ligge 1,8-1,9 prosentpoeng bak referanseindeksen (Oslo Børs Fondsindeks) over tre og fem år, ligger fondet etter 11 måneder foran med god margin i 2016.

I november steg fondet 2,01 prosent, mot referanseindeksens 2,14 prosent.

Etter de første 11 månedene har fondet dermed en avkastning på 10,03 prosent hittil i 2016, mot 7,46 prosent for referansen, viser en rapport Hegnar.no har fått tilgang til.

- Billige banker

Forvalterne økte eksponeringen til banksektoren i oktober, og dette ga uttelling i november. Spesielt Sparebank 1 SR-Bank bidro positivt.

- Vi synes norske banker er billige, både i forhold til inntjening og bokførte verdier. Norske banker er forhåpentlig nær toppen med hensyn til tap på utlånsporteføljen, og det har historisk vist seg å være et gunstig tidspunkt å kjøpe bankaksjer. Vi har altså investert mer i SR-Bank, og var veldig fornøyde da Gjensidige bidro til likviditeten ved å gjøre nedsalg, forklarte Sjo overfor Hegnar.no for en måned siden.

På selskapsnivå bidro Subsea 7, Statoil og DNB mest positivt til avkastningen, mens Telenor og Europris bidro mest negativt.

I løpet av måneden kjøpte Sjo og Lillebostad seg opp i Axactor og PGS, mens de også tegnet seg i Arcus da sistnevnte nylig gikk på børs.

Vekst med Trump?

Globalt sett mener DNB Norge-duoen at vekstimpulsene i den globale økonomien har tatt seg opp.

- Dette viser både ulike bedriftsbarometre og OECDs ledende indekser. I USA kan Donald Trumps finanspolitikk bidra til høyere økonomisk vekst gjennom skattekutt og infrastrukturinvesteringer. Andre land kan gå i samme finanspolitiske retning i tiden fremover. En nedgang i global handel kan derimot trekke ned global vekst, skriver de.

- På kort sikt er aksjekursene noe strukket ifølge våre modeller. Våre vurderinger tilsier i sum en nøytral vekt i aksjer fremover, heter det videre.

Norsk overvekt

Sjo og Lillebostad tok for øvrig opp norske aksjer fra nøytral til overvekt i oktober.

- Vi synes fortsatt det er god oppside på Oslo Børs innen energi, bank, fisk, IT og telekom, sa Sjo til Hegnar.no da.

De mest overvektede aksjene i DNB Norge-porteføljen er (per 30/11) Aker BP, Sparebank 1 SR-Bank og Subsea 7, mens Orkla, Statoil og Hydro er de mest undervektede.

På samme tidspunkt var de fem største aksjene i porteføljen Telenor (8,71 prosent vekt), DNB (7,85 prosent), Marine Harvest (7,17 prosent), Subsea 7 (7,08 prosent) og Aker BP (6,90 prosent).

Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.