An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Personlig økonomi

Aksjefond: Syv vinnere og tre tapere

Analytikerne i Morningstar drar frem syv vinnere og tre tapere blant norske aksjefond.

Albert Collett. Foto: Finansavisen.

Albert Collett. Foto: Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
15. september 2017 - 15.55

Fondsanalytikerne i Morningstar er ute med sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av august.

Den siste måneden har syv fond blitt oppgradert, og tre nedgradert.

Oppgradert

Arctic Norwegian Equities B: fra 3-er til 4-er (forvalter: Albert Collett)
Pluss Aksje: fra 3-er til 4-er (forvalter: ikke oppgitt)
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund: fra 2-er til 3-er (forvalter: Robert Næss)
ODIN Norge B: fra 2-er til 3-er (forvalter: Vigdis Almestad)
ODIN Norge D: fra 2-er til 3-er (forvalter: Vigdis Almestad)
Pareto Aksje Norge I: fra 2-er til 3-er (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri, Emil Bull)
Pareto Aksje Norge A: fra 1-er til 2-er (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri, Emil Bull)

Pluss Aksje klarte seg best av disse i august, med 1,7 prosent avkastning.

Svakest var Odin-fondene, som begge steg 0,2 prosent.

Hittil i år er Nordea-fondet sprekest, på pluss 15,4 prosent.

I andre enden finner vi Arctic-fondet, som har steget kun 2,5 prosent siden nyttår.

Nedgradert

DNB SMB: fra 2-er til 1-er (forvalter: Dag Hammer)
Swedbank SMB: fra 3-er til 2-er (forvalter: Tor Vinje)
First Aksjer Norge: fra 4-er til 3-er (forvalter: Tor Vinje)

Alle disse fondene falt i august, men First-fondet minst med 1,1 prosent.

Samme fond er også det sprekeste så langt i år, med 8,8 prosent avkastning.

DNB SMB falt mest av disse i august, med 4,2 prosent.

Samme fond er svakest også hittil i år, med minus 1,9 prosent.

Morningstar tok grep

Morningstar så seg i fjor høst nødt til å gjøre noen endringer i sin Morningstar Rating.

- Vi har mottatt et tiltakende antall henvendelser, og vi ser økende tendenser til at investorer betaler for rådgivning på andre måter enn via kjøps- og salgskostnader. Samtidig har kjøps- og salgskostnadene i det store og hele forblitt på samme nivå. Dette er et fenomen som strekker seg over flere markeder, slik at vi nå fjerner kjøps- og salgskostnader i USA og EMEA (Europa, Midt-Østen og Afrika) fra beregningene, slik at oppgitte kostnader ikke tas med i vurderingen, forklarte analytiker Thomas Furuseth.

- For norske og nordiske fond kan det tenkes at endringen fører til svakere relativ stjernerating, siden de fondene med høyest transaksjonsbaserte kostnader gjerne kom fra Luxembourg og markeder lenger sør i Europa. Endringen betyr dog ikke at kjøps- og salgskostnadene er irrelevante, ingen kostnader er det, men det betyr at vi ønsker å gjøre Morningstar Rating mer relevant ved å holde hvordan investorer betaler for rådgivning i større grad utenfor kalkulasjonen, fortsatte han.

Les mer om endringene her.