An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Personlig økonomi

Jarle Sjo er bull på Aker BP og Golden Ocean

- Aksjen er lavt priset, sier Jarle Sjo etter DNO-smell.

Tawke. Foto hentet fra DNOs Flickr-konto.

Tawke. Foto hentet fra DNOs Flickr-konto.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
6. november 2017 - 15.35
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Jarle Sjo og Odd Lillebostad melder om 2,3 prosent avkastning i DNB Norge i oktober.

Duoen endte dermed måneden bak referanseindeksen (Oslo Børs Fondsindeks), som gikk i pluss med 3,1 prosent.

Hittil i år er fondet opp 14,1 prosent, som er 2,1 prosentpoeng svakere enn referansen.

Det siste året er DNB Norge opp 21,5 prosent, mens markedet har steget 23,1 prosent.

Over tre og fem år har fondet en gjennomsnittlig, årlig avkastning på hhv. 10,3 og 10,9 prosent.

Til sammenligning har referanseindeksen steget hhv. 11,5 og 12,6 prosent i snitt per år, viser en rapport Hegnar.no har fått tilgang til.

Økt Røkke-eksponering

I rapporten trekker Sjo og Lillebostad frem Subsea 7 og Telenor som de mest positive bidragsyterne i oktober.

Aker BP var også blant de fremste bidragsyterne i måneden, etter oppkjøpet av Hess.

DNB Norge benyttet den påfølgende emisjonen til å øke sin eksponering i oljeselskapet. Fondet deltok også i emisjonen i Golden Ocean, og har kjøpt seg ytterligere opp i etterkant. I tillegg ble investeringen i Yara økt.

På salgssiden kvittet Sjo og Lillebostad seg med resten av Norsk Hydro-aksjene i løpet av måneden, mens eksponeringen mot oppdrett også ble redusert noe.

Men hvorfor havnet dere bak indeks?

- Først og fremst på grunn av at vi eier lite i Norsk Hydro, og selskapets aksjekurs steg ni prosent i oktober. I tillegg hadde våre investeringer i BW LPG, Veidekke og Höegh LNG en svak kursutvikling i oktober, skriver Sjo i en e-post til Hegnar.no.

- DNO er lavt priset

PGS bidro ifølge rapporten også negativt etter at markedet begynte å spekulere i brudd på lånebetingelser. Men den største taperen i oktober var DNO, der uroen i Kurdistan har preget aksjekursutviklingen.

Du har tidligere sagt at du ikke ville ta i DNO grunnet politisk risiko. Hvorfor har dere den i porteføljen nå?

- Etter at Bagdad tok kontroll over Kirkuk og flere store oljefelt, har markedet blitt nervøst for DNOs operasjoner i området. Vi solgte oss litt ned etter at vi fikk gode nyheter om at DNO hadde fått sin første betaling fra KRG etter ny avtale. På dagens aksjekurs er selskapet lavt priset som et resultat av den geopolitiske usikkerheten, svarer forvalteren.

- Aker BP er kvalitet

Hva er det som tiltaler dere mest med Aker BP, Golden Ocean og Yara?

- Vi har vært positiv til oljeprisen i en lengre periode. Aker BP er et kvalitetsselskap som har vist evne til å investere motsyklisk, i motsetning til de fleste andre oljeselskapene. Vi har investert i Golden Ocean fordi vi tror markedsbalansen vil bedre seg de neste årene. Det er sjelden markedet opplever så lite tilbudsvekst som vi sannsynligvis vil få de neste årene, fortsetter Sjo overfor Hegnar.no.

- Yara har opplevd et utfordrende marked med stor kapasitetsvekst i år. Denne kapasitetsveksten vil avta de neste årene. I tillegg begynner kostnadsprogrammet å gi gode resultater, legger han til.

Sikret Hydro-gevinst

Hydro har jo steget mye i år. Var dette en ren gevinstsikring?

- Ja. Hydro er et bra selskap, men vi har solgt aksjer fordi vår verdsettelsesmodell gir en lavere verdi enn det markedet er villig til å betale, svarer DNB-forvalteren.

Dere tar eksponeringen i laks noe ned, men virker fortsatt å være bull på sektoren?

- Vi er fortsatt positive til markedsutsiktene de neste 2-3 årene, og har fortsatt store investeringer i Marine Harvest og Bakkafrost. Lakseprisen faller en del akkurat nå, men det er tegn til at vi nærmer oss bunnen. Det er mulig vi ikke får like sterk sesongmessig oppgang i prisene frem til jul, men vi tror 2018 blir et bra år for oppdrettsnæringen, forklarer Sjo.

- Høye forventninger

Sammen med Lillebostad påpeker han videre i rapporten at vekst i selskapenes omsetning og inntjening bidrar til optimisme i aksjemarkedet.

- Forventningene blant investorene er høye og dette prises inn i aksjekursene. Dersom selskapene ikke leverer som forventet, er aksjemarkedet derfor sårbart for en korreksjon. Global vekst virker derimot solid, og selskapene selv signaliserer positive utsikter i toneangivende regioner som USA og Europa, skriver duoen.

- Lave renter er fortsatt støttende, men effekten vil gradvis avta over de neste årene når pengepolitikken normaliseres, legger de til.

De fem største aksjene i DNB Norge-porteføljen er (per 31/10) Telenor (9,87 prosent vekt), Subsea 7 (6,85 prosent), Marine Harvest (5,94 prosent), DNB (4,94 prosent) og Schibsted A (4,70 prosent).

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.