Personlig økonomi

Kraftig inntektsnedgang i 2016

I alle fylker opplevde folk å få mindre å rutte med sammenlignet med fjoråret. Dårligst sto det til på Vestlandet.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
13. desember 2017 - 15.55

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) førte sterk prisvekst og svak nominell økning i lønn og pensjoner til at alle husholdningstyper fikk en kraftig nedgang i inntekt i fjor, skriver DN.

For alle husholdninger, eksklusive studenthusholdninger, var medianinntekt etter skatt 497.600 kroner i 2016. Målt i faste priser var dette 2,2 prosent lavere enn året før.

Nivået på medianinntekten til husholdningene i 2016 var dermed i realverdi om lag på samme nivå som i 2013, da medianinntekten var på 501.200 målt i 2016-kroner.

Alle husholdningstyper opplevde realinntektsnedgang i 2016, men størst nedgang hadde barnefamilier. Her var medianinntekt etter skatt ifølge avisen på 743.600 kroner i 2016. Omregnet i faste priser var dette nesten 2,4 prosent mindre enn året før.

Den store realinntektsnedgangen skyldes både sterk prisstigning – konsumprisindeksen økte med 3,6 prosent fra 2015 til 2016 – men også en svak nominell økning i lønningene og uendrede barnetrygdsatser, skriver avisen.

Nedgangstidene i oljenæringen førte til størst tap i realinntekt blant husholdningene på vestlandet. Størst var nedgangen i Rogaland hvor medianinntekt etter skatt falt med nesten 25.000 kroner målt i faste priser, ifølge SSB.