An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Personlig økonomi

Kraftig inntektsnedgang i 2016

I alle fylker opplevde folk å få mindre å rutte med sammenlignet med fjoråret. Dårligst sto det til på Vestlandet.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
13. desember 2017 - 15.55
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) førte sterk prisvekst og svak nominell økning i lønn og pensjoner til at alle husholdningstyper fikk en kraftig nedgang i inntekt i fjor, skriver DN.

For alle husholdninger, eksklusive studenthusholdninger, var medianinntekt etter skatt 497.600 kroner i 2016. Målt i faste priser var dette 2,2 prosent lavere enn året før.

Nivået på medianinntekten til husholdningene i 2016 var dermed i realverdi om lag på samme nivå som i 2013, da medianinntekten var på 501.200 målt i 2016-kroner.

Alle husholdningstyper opplevde realinntektsnedgang i 2016, men størst nedgang hadde barnefamilier. Her var medianinntekt etter skatt ifølge avisen på 743.600 kroner i 2016. Omregnet i faste priser var dette nesten 2,4 prosent mindre enn året før.

Den store realinntektsnedgangen skyldes både sterk prisstigning – konsumprisindeksen økte med 3,6 prosent fra 2015 til 2016 – men også en svak nominell økning i lønningene og uendrede barnetrygdsatser, skriver avisen.

Nedgangstidene i oljenæringen førte til størst tap i realinntekt blant husholdningene på vestlandet. Størst var nedgangen i Rogaland hvor medianinntekt etter skatt falt med nesten 25.000 kroner målt i faste priser, ifølge SSB.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.