An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Personlig økonomi

Pensjonistene fikk 300 kroner mer

En gjennomsnittlig pensjonist fikk omtrent 300 kroner mer å leve for i 2017 hvis en sammenligner med året før.

Pensjonist - Foto: Scanpix

Pensjonist - Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
16. februar 2018 - 10.51
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Norske alderspensjonister fikk i gjennomsnitt utbetalt 232.600 kroner i 2017, melder Nav. Dette er en økning på omtrent 300 kroner når en korrigerer for prisstigningen.

– I praksis betyr det at pensjonen er omtrent uendret fra 2016. Utviklingen er likevel mer positiv enn året før. Fra 2015 til 2016 gikk realverdien av en gjennomsnittlig alderspensjon ned med 1,1 prosent, skriver Nav.

Det er forskjell på kvinner og menn. Mens en kvinnelig alderspensjonist i gjennomsnitt mottok 204.422 kroner i fjor, fikk en mann 262.549 kroner.

I løpet av de siste ti årene har veksten i pensjonene vært 22 prosent mer enn prisveksten.

Utviklingen i alderspensjonen bestemmes av den årlige prosentvise lønnsveksten, som deretter reduseres med 0,75 prosent. Er lønnsveksten i samfunnet lav, vil også pensjonene utvikle seg lite.

Ved utgangen av 2017 var det 916.700 pensjonister i Norge. I løpet av 2021 vil antallet passere 1 million.

(©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.