Personlig økonomi

Aksjer er inn, renter er ut

Proffene kjøpte aksjefond i april.

Foto: Shutterstock - NTB/Scanpix.

Foto: Shutterstock - NTB/Scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
22. mai 2018 - 10.49

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser tirsdag at det i april ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 188 millioner kroner.

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i nærmere 1.159 milliarder kroner.

Dermed steg forvaltningskapitalen med 32,8 milliarder kroner i april.

Aksjer inn, renter ut

Aksjefond opplevde i april en nettotegning på 1.635 millioner, mens rentefond ble nettoinnløst for 1.328 millioner kroner.

Blant rentefondene ble obligasjonsfond nettoinnløst for 1.164 millioner, pengemarkedsfond for 289 millioner kroner, mens «andre rentefond» ble nettotegnet for 125 millioner kroner.

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond ble nettoinnløst for 105 millioner, mens andre fond/hedgefond» ble nettoinnløst for 13 millioner kroner.

Utlendingene kjøpte

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 97 millioner kroner i april.

Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettotegning på 888 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Til slutt innløste norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 1.302 millioner kroner i april, mens utenlandske kunder tegnet for netto 505 millioner kroner.

Aksjer ut og inn

Ser vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettoinnløste norske personkunder for 123 millioner kroner i april.

For pensjonsmidler ble fasiten en nettotegning på 879 millioner kroner.

Norske institusjoner nettotegnet aksjefond for 1.168 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 290 millioner kroner.

Proffene solgte renter

Ser vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 361 millioner kroner.

Via pensjonsmidler nettotegnet norske personkunder marginalt.

Norske institusjoner innløste rentefond for netto 2.422 millioner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 731 millioner kroner.