Personlig økonomi

Søndagens aksjetips

Det skjedde ingen store endringer i det tekniske bildet, men sannsynligheten for en liten korreksjon økte en smule.

Illustrasjon: katjen / Shutterstock / NTB scanpix

Illustrasjon: katjen / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
6. mai 2018 - 00.01

Hovedindeksen steg 1,96 prosent sist uke, fra 862,73 til 864,77 og endte da 0,65 prosent under onsdagens all-time high intradag på 870,39.

Den siste måneden har hovedindeksen steget 6,6 prosent og siden nyttår er den opp 6,2 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 22,9 prosent. 

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

50/50

De to siste søndagene har vi antydet vi at det kunne være rom for en korreksjon, men at det kunne bli litt klarere i løpet av uken. Det ble litt klarere sist uke.

For den videre utviklingen på lengre sikt skaper det imidlertid en viss usikkerhet at det settes nye topper i hovedchartet samtidig som det settes lavere topper i RSI-chartet.

Det kan være et signal om at neste topp i hovedchartet kanskje ligger litt lengre frem i tid en den ellers ville gjort, og at det kan komme en ny korreksjon tilbake mot bunnlinjen i den stigende hovedtrenden.

I tillegg kan det ha kommet et taktskifte i omsetningen. Den steg riktignok fredag, på en marginal oppgang på 0,02 prosent, men samlet for uken var den lavere enn uken før.  

Det er derfor kanskje litt større sannsynlig for at hovedindeksen faller tilbake mot 860, og kanskje 850 de kommende ukene, enn at det blir ny all-time high igjen kommende uke.

Ved en korreksjon er det teknisk støtte på 860- og 850-nivået, og mer teknisk støtte ned mot 840-nivået.

Brytes 860-nivået kan hovedindeksen følgelig falle tilbake mot 850-nivået - og ved et brudd på 850-nivået vil 50-dagers glidende gjennomsnitt og kanskje 820-nivået være de neste som blir testet.

Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet holder vil det imidlertid være udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet.

Nytt kjøpssignal ved oppgang forbi all-time high på 870,39 på stigende omsetning.

Positive undertoner

Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (den langsiktige er ikke markert i chartet under).

Forsetter de positive undertonene kan eventuelle korreksjoner ned fremdeles bli forbigående. 

Og ved et brudd på den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet kan det også, som antydet før jul og i siste Kapital, være rom for at Hovedindeksen stiger til 900 i løpet av det kommende året og videre til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 3 årene.