Personlig økonomi

Tak- og frostskader etter hard vinter

- Streng kulde har gitt mange vann- og frostskader og økte erstatninger.

Artikkel av: Martine Holøien
30. mai 2018 - 13.36

Takskader og vannskader etter frost har strømmet inn til forsikringsselskapene etter årets vinter, ifølge tall fra Finans Norges skadestatistikk for første kvartal i år.

- Dessuten har mange hustak og hyttetak blitt skadet av snøtyngde, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Til sammen ble det etter årets første måneder erstattet skader på private bygninger og innbo med nesten 2,2 milliarder kroner, 14 prosent mer enn i fjor. Størst erstatningsøkning er det på vannskader og skader som kom etter mye og tung snø.

Erstatningene etter vannskader i hus, leiligheter og hytter ble på 761 millioner kroner, en økning på 24 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Ikke siden første kvartal 2010 har erstatningene etter vannskader vært høyere, men da var det nesten 1,1 milliard kroner i første kvartal. I stor grad skyldes også årets vannskader frost og vannskader etter frostskadde rør.  

- Det er lenge siden det har blitt rapportert inn så mange materielle skader til forsikringsselskapene som etter årets vinter, sier Neverdal.