Personlig økonomi

Utsikter til dyrere boliglån - flere snuser på fastrente

Styringsrenta holdes uendret enda en tid, men ekspertene venter at boliglånet blir dyrere likevel. Storbankene melder om større interesse for fastrentelån.

Foto: Shutterstock/NTB Scanpix.

Foto: Shutterstock/NTB Scanpix.

Artikkel av: NTB
3. mai 2018 - 10.52

– Historisk sett har omkring 1 prosent av kundene våre tegnet fastrenteavtale. I mars steg dette tallet til 15 prosent, sier Øistein Gamst Sandlie, leder for kundeservice i Nordea, til NTB.

– På enkelte dager kan annenhver telefon hos kundeservice for lån handle om fastrente, framholder Sandlie, som opplyser at de fleste velger å binde renten for tre år om gangen.

Også DNB merker en viss økning i pågangen av forespørsler om binding av renten på hele eller deler av lånet.

– Det er mye oppmerksomhet om fastrenter nå, og det er ikke unaturlig at forespørslene vil øke framover, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald i DNB til NTB.

Hovedstyret i Norges Bank valgte torsdag som ventet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

Dyrere lån

Bankene kan sette opp boliglånsrentene framover, selv om styringsrenten holdes uendret inntil videre. Det var konklusjonen fra ekspertene i forkant av torsdagens rentemøte.

– Når kostnadene til bankene nå stiger, regner vi med at de kanskje kan komme til å velte noe av dette over på sine kunder, sånn at kundene får en renteøkning på sine lån, sa sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken til NRK.

Billig likevel

Selv om rentene kan være på vei oppover både i Norge og internasjonalt, ser ekspertene for seg at det historisk sett vil være billig å låne penger i lang tid.

– Til tross for renteøkningene ser realrenten ut til å holde seg på et fortsatt lavt nivå de nærmeste tre årene, skrev Statistisk sentralbyrå (SSB) i mars.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier lite nytt er godt nytt for boligmarkedet.

– Folk begynner å ta inn over seg at renten skal litt opp fra historisk lave nivåer. Samtidig er det viktig at sentralbanken holder stø kurs og unngår en forhastet økning av styringsrenten, sier han.