Personlig økonomi

Fint hvis man ønsker forutsigbarhet:

Flere binder renten

Norges Bank er i gang med å sette opp renten, og stadig flere nordmenn velger fastrente. 

Kari Due-Andresen - Foto: Finansavisen

Kari Due-Andresen - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Eline Hvamstad
19. oktober 2018 - 08.13

Utlånsundersøkelsen fra Norges Bank viser at etterspørselen etter fastrentelån økte i 3. kvartal.

– Man tror at renten skal opp og hvis man ønsker litt mer forutsigbarhet kan man binde renten, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken til DN.

Selv har ikke sjeføkonomen bundet renten.

– Jeg har ikke funnet noen grunn til å binde renten nå. Man betaler jo litt for den sikringen det er å binde renten, og så langt har det vært greit for meg å ha en flytende rente, sier Due-Andresen til DN.

Avisen forklarer at når man avtaler med banken å få fastrente vil denne være en del prosentpoeng høyere enn flytende rente, men vil holde seg på det nivået i den bindingstiden du velger som gjerne er på tre, fem eller ti år.

– Husholdningene har fått med seg at renten er på vei opp og noen ønsker derfor sikkert å binde renten for å få mer forutsigbarhet, sier Due-Andresen, som ikke tror det er frykt som får folk til å binde renten, men et ønske om forutsigbare kostnader i fremtiden.