An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Personlig økonomi

Mener dagens svake tall betyr lite

Spår fortsatt ny renteøkning i mars

Eksperter tolker.

Øystein Olsen - Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Øystein Olsen - Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Artikkel av: Odd Steinar Parr
30. oktober 2018 - 09.30

Dagens tall fra SSB viste at detaljhandelen kom inn mye svakere enn ventet i september.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets påpeker at detaljhandelen dermed falt 0,7 prosent i 3. kvartal sett under ett.

Vi holder litt igjen?

Dette kommer etter en oppgang på 1,3 prosent i 2. kvartal og et fall på 0,1 prosent i 1. kvartal.

- Det ser ut som trenden i detaljhandelen og varekonsumet er svakere enn Norges Bank ventet i sin pengepolitiske rapport i september. Vi har så langt sett at utsiktene for detaljhandelen har vært ganske positive, ettersom solid vekst i sysselsettingen også sikrer at inntektsveksten holder seg oppe, skriver hun i en «fast comment».

Likevel peker sjeføkonomen på noen dempende faktorer.

- Høye elektrisitetspriser har løftet inflasjonen i år, og nesten visket ut den høyere, nominelle lønnsveksten. Forbrukertilliten er også ned fra toppen, noe som indikerer at husholdninger kan ha blitt noe mer forsiktige, oppsummerer hun.

Venter mars-økning

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets mener at dagens tall trolig vil gi en negativ vekst i privat forbruk i nasjonalregnskapet for 3. kvartal, noe som vil hemme veksten.

- Men sysselsettings- og lønnsveksten peker fortsatt mot en anstendig vekst i husholdningenes inntekter. Realinntektene dempes av midlertidig høy inflasjon. Når inflasjonen faller inn i neste år, vil realinntektene ta seg opp. Den svake forbruksveksten i senere tid påvirkes av fallet i realinntektsveksten, noe vi tror er midlertidig, skriver han i en oppdatering.

Meglerhuset venter derfor at trenden i detaljhandelen vil ta seg opp inn i neste år.

- Oppsvinget i kredittveksten var lite, og hovedbildet er en stabil kredittvekst hos husholdningene. Den er fortsatt over inntektsveksten, og bidrar til ytterligere økning i gjeld/inntekt-forholdet. Husholdningenes gjeldsnivå og ytterligere kredittøkning er viktige grunner til at Norges Bank planlegger å heve styringsrentene, fortsetter Aamdal.

- Vi tror denne planen er robust for volatile forbrukstall, og venter fortsatt at styringsrenten vil bli hevet til 1,00 prosent i mars 2019, legger han til.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.