Personlig økonomi

Regjeringen foreslår egen pensjonskonto for 1,4 millioner arbeidstakere

Siv Jensen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Siv Jensen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Artikkel av: Odd Steinar Parr
14. desember 2018 - 14.01
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Regjeringen foreslår i dag at arbeidstakere med innskuddspensjon skal få samlet pensjonen i en egen pensjonskonto som følger arbeidstakeren, skriver Finansdepartementet på sine hjemmesider.

Regjeringen vil også oppheve regelen i innskuddspensjonsloven om at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å få med seg sin opptjente pensjonskapital.

- Med dette forslaget får nær 1,4 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet pensjonen sin fra ulike arbeidsforhold på én pensjonskonto. Det gir arbeidstakerne mer pensjon for hver sparte krone, fordi forvaltningen blir mer effektiv. Og de får bedre oversikt når de slipper å forholde seg til pensjonssparing fra ulike arbeidsgiveres pensjonsordninger. Dette gir en enklere hverdag for folk, sier finansminister Siv Jensen i en kommentar.

Samler opp

Lovforslaget innebærer ifølge meldingen at arbeidstakere får samlet pensjonskapitalen fra tidligere arbeidsforhold, og forvalter denne sammen med pensjonsopptjeningen hos den nåværende arbeidsgiveren.

- Arbeidstakere kan alternativt velge å samle pensjonsmidlene både fra tidligere og nåværende opptjening på egen pensjonskonto hos en pensjonsleverandør som arbeidstakeren selv velger. Forslaget vil gjelde for arbeidstakere som har innskuddspensjonsordninger, og pensjonsmidlene som samles må være fra innskuddsordninger, heter det.

Lovforslagene har ifølge departementet bakgrunn i et ønske fra arbeidslivets parter om et lovarbeid med sikte på å modernisere pensjonsordningene i privat sektor.

Departementet foreslår at loven skal tre i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Det legges opp til at arbeidstakers adgang til å velge egen leverandør skal tre i kraft samtidig med lovforslaget for øvrig.

Les mer her.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.