Personlig økonomi

Bruken har økt de siste årene

Flere benytter seg av kontantstøtte

De siste årene har andelen som benytter seg av kontantstøtte økt, viser en analyse fra SSB. 

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: NTB
30. januar 2019 - 11.39

SSB har valgt å avpublisere en artikkel om bruk av kontantstøtte som ble publisert på ssb.no 30. januar. Årsaken var kvalitetsutfordringer i 2017-tallene som ble brukt i artikkelen. Det viser seg at 2017-dataene er ikke er gode nok til å sammenlikne antall brukere av kontantstøtte dette året med tidligere årganger. SSB vil skrive om artikkelen og republisere delen av artikkelen som ikke er berørt av kvalitetsutfordringene. Det gjelder analyse av forskjeller i bruk av kontantstøtte mellom grupper. Vi understreker at konklusjonene i analysen som omtaler forskjellene mellom grupper vil være uendret, men delene knyttet til antall brukere kan være feil, og vil derfor tas ut av analysen.

(©NTB)