Personlig økonomi

Seks milliarder rikere i aksjefond

Martin Mølsæter til topps.

Foto fra Økonominyhetene på HegnarTV

Foto fra Økonominyhetene på HegnarTV

Artikkel av: Odd Steinar Parr
20. februar 2019 - 15.50

Tall fra Verdipapirfondenes Forening viste tidligere i dag at norske personkunder ved utgangen av januar hadde 234,4 milliarder kroner direkte plassert i fond.

Av dette sto 137,4 milliarder kroner i aksjefond.

Beholdningen i aksjefond hadde da steget 6.138 millioner kroner i løpet av måneden.

31 dager, seks milliarder

Samtidig viste tallene at norske personkunder nettotegnet aksjefond for 322 millioner kroner i januar.

I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.

Beholdningen steg altså med 6.138 millioner, etter en nettotegning på 322 millioner kroner.

Norske personkunders aksjefond fikk i januar derfor en verdistigning på 5.816 millioner kroner (6.138 - 322).

Går vi inn på de enkelte kategoriene, fikk norske fond månedens største verdistigning med 1.624 millioner kroner.

Globale fond steg med 1.393 millioner kroner i verdi.

Dette er ikke unaturlig, ettersom disse kategoriene også har den klarte høyeste forvaltningskapitalen.

Pareto-fond sprekest

Blant norske aksjefond utmerket Pareto Investment Fund (A/B/C) seg mest i januar, med en avkastning på over åtte prosent.

Storebrand Vekst og Alfred Berg Gambak gjorde det også bra.

De to sistnevnte steg hhv. 7,9 og 7,4 prosent i løpet av årets første måned.

Referanseindeksen for norske aksjefond, fondsindeksen, steg til sammenligning 4,7 prosent i januar.

Rangert etter avkastningen hittil i år (per 19/2), revansjerer First Generator (A/S) seg med hhv. 13 og 12,1 prosent avkastning.

Det oljetunge fondet gikk på en kraftig smell mot slutten av nyåret.

Pareto Investment Fund (A/B/C) følger nærmest på 11,4-11,6 prosent.

Pensjonsmidler utenfor

Vi minner om at tallene over er eksklusive «pensjonsmidler med fondsvalg».

Dette viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).