Personlig økonomi

Syv stjernefond - og fem som går på en stjernesmell

Martin Mølsæter. Foto. HegnarTV.

Martin Mølsæter. Foto. HegnarTV.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
14. februar 2019 - 14.08

Fondsanalytikerne i Morningstar er ute med sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av januar.

Syv fond har fått toppkarakter (fem stjerner av fem mulige)

Alfred Berg Gambak (forvalter: Leif Eriksrød)
Arctic Norwegian Value Creation C (forvaltere: Ole Dahl, Sindre Sørbye, Tore Mengshoel)
Danske Invest Norge Vekst (forvalter: Lars Erik Moen)
Forte Trønder (forvalter: Morten Schwarz)
Landkreditt Utbytte A (forvalter: Sigurd Klev)
Pareto Aksje Norge C (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri)
Pareto Aksje Norge D (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri)

Sammenlignet med desember-rangeringen har Arctic Norwegian Value Creation C blitt oppgradert fra en 4-er.

Gambak sprekest

Av disse fikk Alfred Berg Gambak den sprekeste starten på året, med 7,4 prosent oppgang.

Nærmest kom Arctic-fondet og Danske Invest Norge Vekst, etter å ha steget hhv. 7,0 og 6,5 prosent.

Landkreditt-fondet nøyde seg med en oppgang på 2,85 prosent.

Forte Trønder, et av de sprekeste aksjefondene i 2018, steg 5,8 prosent.

Referanseindeksen (fondsindeksen på Oslo Børs) steg 4,65 prosent i januar.

I den andre enden har fem fond fått bunnkarakter (én stjerne)

DNB Norge (forvaltere: Jarle Sjo, Odd Einar Lillebostad)
DNB SMB (forvalter: Dag Hammer)
First Generator A (forvalter: Martin Mølsæter)
First Generator S (forvalter: Martin Mølsæter)
SEF First SMB A NOK (forvalter: Tor Vinje)

Siden sist har DNB Norge og First Generator S blitt nedgradert fra en 2-er, mens DNB Norge Selektiv har blitt oppgradert til en 2-er.

DNB Norge hadde den svakeste avkastningen av disse i januar - opp 4,8 prosent.

De øvrige steg 6,1-6,6 prosent.