Personlig økonomi

Ni stjernefond - og åtte som går på stjernesmell

Jarle Sjo. Foto: DNB.

Jarle Sjo. Foto: DNB.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
19. mars 2019 - 14.15

Fondsanalytikerne i Morningstar er ute med sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av februar.

Ni fond har fått toppkarakter (fem stjerner av fem mulige)

Alfred Berg Aktiv (forvaltere: Leif Eriksrød, Petter Tusvik)
Alfred Berg Gambak (forvalter: Leif Eriksrød)
Arctic Norwegian Value Creation B (forvaltere: Ole Dahl, Sindre Sørbye, Tore Mengshoel)
Arctic Norwegian Value Creation C (forvaltere: Ole Dahl, Sindre Sørbye, Tore Mengshoel)
Danske Invest Norge Vekst (forvalter: Lars Erik Moen)
Forte Norge (forvalter: Morten Schwarz)
Forte Trønder (forvalter: Stein Frode Aaseng, Morten Schwarz)
Landkreditt Utbytte A (forvalter: Sigurd Klev)
Pareto Aksje Norge D (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri)

Sammenlignet med januar-rangeringen har Pareto Aksje Norge C blitt nedgradert til en 4-er.

Alfred Berg Aktiv, Arctic Norwegian Value Creation B og Forte Norge er oppgradert fra en 4-er.

Arctic-fond sprekest

Av disse fikk Arctic-fondene den sprekeste starten på året, med 4,7 og 4,95 prosent oppgang for hhv. B og C.

Danske Invest Norge Vekst og Forte Trønder, et av de sprekeste aksjefondene i 2018, steg også over fire prosent.

Pareto Aksje Norge D nøyde seg med en oppgang på 1,2 prosent.

Arctic-fondene har også vært de sprekeste de to første månedene av 2019 sett under ett.

Avkastningen for B og C er hhv. 11,7 og 12,3 prosent. Danske Invest Norge Vekst følger nærmest med 10,9 prosent.

Pareto-fondet og Landkreditt Utbytte var ved utgangen av februar opp hhv. 5,9 og 6,7 prosent.

Etter 3,7 prosent oppgang i februar var referanseindeksen (fondsindeksen på Oslo Børs) opp 8,5 prosent to måneder ut i 2019.

I den andre enden har åtte fond fått bunnkarakter (én stjerne)

DNB Norge (forvaltere: Jarle Sjo, Odd Einar Lillebostad)
DNB Norge (IV) R (forvaltere: Jarle Sjo, Odd Einar Lillebostad)
DNB Norge Selektiv (III) R (forvalter: Dag Hammer)
DNB SMB (forvalter: Dag Hammer)
DNB SMB R (forvalter: Dag Hammer)
First Generator A (forvalter: Martin Mølsæter)
First Generator S (forvalter: Martin Mølsæter)
SEF First SMB A NOK (forvalter: Tor Vinje)

Siden sist merker vi oss tre nye fond - med en R bak seg.

- Dette er nylanseringer fra DNB med lavere fasthonorarer, med resultatbaserte kostnader. Morningstar tillater i visse tilfeller å utvide historikken dersom man oppretter en ny variant av samme fond. Vi har strenge kriterier for å gjøre dette, blant annet skal donorfondet ikke ha lavere kostnader enn mottakerfondet, opplyser fondsanalytiker Thomas Furuseth i Morningstar til Hegnar.no.

Mølsæter-revansj

DNB SMB hadde den svakeste avkastningen av disse i februar - opp drøye to prosent.

First Generator har etter svak avslutning på 2018 fortsatt den gode starten på 2019.

I februar steg fondet 4,2 prosent, mens avkastningen hittil i år er på 11,0 og 10,6 prosent for hhv. A og S.

DNB SMB R og DNB Norge er svakest så langt i 2019 - opp hhv. 8,0 og 8,1 prosent.

Vi minner også om at DNB Norge (IV) er morfondet i en såkalt fond-i-fond-struktur. DNB Norge og DNB Norge (III) er underfond.

På samme måte er DNB Norge Selektiv og DNB Norge Selektiv (II) underfond av DNB Norge Selektiv (III).