Politikk

Kontrollkomiteen krever svar fra Mæland

Flertallet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vil ha svar på flere spørsmål når det gjelder den omstridte utnevnelsen av eksstatsråd Thorhild Widvey til ny styreleder i Statkraft.

Martin Kolberg, Arbeiderpartiet - Foto: Scanpix

Martin Kolberg, Arbeiderpartiet - Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
25. august 2016 - 11.34

På et ekstraordinært møte torsdag vedtok komiteen å sende et brev om saken til næringsminister Monica Mæland (H).

– Komiteen har, mot Høyres og Frps stemmer, besluttet å få klarhet i det som åpenbart har vært en uryddig prosess, sier komitéleder Martin Kolberg til NTB.

– Slør over saken

Komitéflertallet ønsker svar på flere spørsmål, blant dem om andre kandidater ble vurdert, om sakligheten i prosessen har vært forsvarlig ivaretatt, og hvorfor Mæland ikke undersøkte sin habilitet i forkant av utnevnelsen, men først da saken havnet i mediene.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener det er en rekke hull i informasjonen om hvordan prosessen har foregått.

– Det henger et slør over denne saken, først og fremst om andre kandidater har vært vurdert, sier han.

Politisk spill

Ifølge Kolberg ønsker komiteen også å høre statsrådens mening om det bør etableres et eget regelverk for utnevnelse av styreledere.

– Et slikt regelverk finnes ikke i dag, sier Kolberg.

Høyres Michael Tetzschner framholder Mæland har holdt seg godt innenfor de reglene som finnes i Widvey-utnevnelsen, og at hele saken er et politisk spill for å fravriste næringsministeren legitimitet.

– Dersom regelverket skal forandres, så er det jo Stortinget som må gjøre dette, påpeker han.

Grindgut og luftfart

Også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens (Frp) må belage seg på å besvare flere spørsmål fra komiteen, både om hvorfor bompengeprosjektet Grindgut havarerte og hvorfor Stortinget ikke er blitt informert om varslene fra Luftfartstilsynet som i flere år har måttet droppe tilsyn som følge av pengemangel og budsjettkutt, en sak Bergens Tidende har rettet søkelyset mot i en rekke artikler i det siste.

– Vi må få klarhet i alle de uklarhetene som er i de to meget alvorlige spørsmålene, sier Kolberg, som påpeker at han er bekymret over at slike saker ofte blir kjent for politikerne gjennom mediene.

IT-prosjektet Grindgut skulle kutte nedbetalingstid og driftskostnader ved bompengefinansierte veier, men har i stedet påført bilistene en ekstraregning på 170 millioner kroner. I fjor besluttet Statens vegvesen å heve kontrakten med IBM. Saken vil trolig havne i retten. (©NTB)