Politikk

Laveste nettoinnvandring siden 2006

Færre arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa er hovedgrunnen.

Artikkel av: NTB
9. september 2017 - 11.26

Hittil i år er nettoinnvandringen i Norge den laveste siden 2006. Færre arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa er hovedgrunnen, ifølge Aftenposten. 

Nettoinnvandring er differansen mellom dem som flytter til landet og dem som forlater det. I første halvår er nettoinnvandringen i Norge redusert til om lag 11.700 personer, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, skriver Aftenposten.

I 2006 var tallene noe lavere de to første kvartalene.

Tallene for 2017 viser at det er spesielt innflyttingen som går ned. Det skyldes færre arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa, at innvandring fra land i konflikt synker og utviklingen med at stadig flere svensker flytter hjem fortsetter.

(©NTB)