Politikk

8.465 mrd kroner i pensjonsfondet?

Verdiene av pensjonsfondet og folketrygdens forpliktelser er omtrent like store.

Yngve Slyngstad. Foto: Are Haram/FA

Yngve Slyngstad. Foto: Are Haram/FA

Artikkel av: Stein Ove Haugen
12. oktober 2017 - 12.16

Verdien på Statens pensjonsfond utland (oljefondet) er i skrivende stund på 7.976 milliarder kroner. På samme tid  i fjor var verdien på 7.118 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2017 tror regjeringen nå at oljefondet vil være på 7.898 milliarder kroner. Ved utgangen av 2018 ventes oljefondet å ha en verdi på 8.224 milliarder kroner.

Det samlede pensjonsfondet består av utenlandsdelen og innenlandsdelen. Samlet regnes det med at statens pensjonsfond vil være på 8.126 milliarder kroner ved utgangen av 2017 og 8.465 milliarder kroner ved utgangen av 2018. Det tilsvarer i så fall litt mer enn 1,6 millioner kroner pr. innbygger i Norge.

Markedsverdien av Statens pensjonsfond utgjør for øvrig 244,6 prosent av BNP i år og er anslått å utgjøre 249,4 prosent av BNP i 2018.

Uten sammenligning for øvrig utgjør Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner 8.201 milliarder kroner ved utgangen av 2017 og 8.521 milliarder kroner ved utgangen av 2018.

Alt om statsbudsjettet for 2018