An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Politikk

Jensen venter raskere vekst – trykker hardt på oljebremsen

Finansminister Siv Jensen ser lyst på framtida: økonomien skyter fart, ledigheten faller og flere får seg jobb. Derfor øker hun nesten ikke oljepengebruken.

Siv Jensen. Foto: NTB Scanpix

Siv Jensen. Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: NTB
12. oktober 2017 - 10.57
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

– Den vanskeligste perioden er bak oss, sa finansminister Siv Jensen (Frp) da hun redegjorde for regjeringens politiske satsinger i finanstalen i Stortinget torsdag formiddag.

– Det var riktig å bruke mer penger for å bidra til aktivitet i økonomien, men nå er det viktig å ta et steg tilbake for å la de gode kreftene virke. Staten må gi mindre gass, sa Jensen.

Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet, på statsbudsjettet for neste år. Det er en økning på 5,5 milliarder kroner fra inneværende budsjett, 6 milliarder kroner hvis man regner om til neste års kroneverdi. Uttaket tilsvarer 2,9 prosent av oljefondets verdi – altså godt under 3-prosentgrensen i handlingsregelen.

Tidligere år har regjeringen økt oljepengebruken med nesten fire ganger så mye fra budsjett til budsjett. Nå er oljepengebruken nede på et nivå som innebærer at budsjettet har en nær nøytral vekstimpuls.

Veksten skyter fart

Regjeringen anslår at veksten i norsk økonomi øker til 2,5 prosent neste år (BNP for Fastlands-Norge). Det er en oppgang fra et anslag på 2,0 prosent for i år, og opp fra 1,0 prosent i fjor.

Samtidig legger regjeringen opp til en utgiftsøkning på 1 prosent, hvilket innebærer at det er første gang på fem år at utgiftsveksten er lavere enn ventet BNP-vekst.

Regjeringens anslår at det skal gå enda bedre med norsk økonomi enn tidligere ventet. Konjunkturnedgangen som fulgte etter oljeprisfallet for tre år siden, er nå over, fastslås det.

– Oppsvinget i norsk økonomi er kommet raskere enn ventet, og anslaget for den økonomiske veksten for inneværende år er justert markert opp. Allerede neste år anslås økonomien å vokse raskere enn sin historiske trend, ifølge Finansdepartementet.

Lavere ledighet

Regjeringen mener videre at arbeidsmarkedet er i bedring. Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet. Arbeidsledigheten (AKU-nivå) anslås å gå ned fra 4,3 prosent i år til 4,0 prosent i løpet av neste år.

Ifølge Aftenposten innebærer det 30.000 nye jobber neste år.

– Det siste året har pilene snudd. Ledigheten faller over hele landet, også på Sør- og Vestlandet, og sysselsettingen stiger. Fremover venter vi at den vil øke mer enn befolkningen, slik at andelen som jobber, kan øke, sa Jensen

Statsbudsjettet for 2018 innebærer nøytral finanspolitikk med en budsjettimpuls på under 0,1 prosent av BNP Fastlands-Norge i 2018.

– En økning i oljepengebruken på 6 milliarder kroner er godt innenfor det forsvarlige. Med en impuls på 0,1 prosent kan vi fortsatt bruke betegnelsen moderat, nøytralt og ansvarlig om dette budsjettet, sa sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til TV 2 etter den første gjennomgangen av hovedtallene i budsjettet.

Som forventet

DNB Markets vurderer budsjettforslaget til å være godt tilpasset situasjonen i norsk økonomi.

– Nøkkeltallene er i tråd med det Norges Bank la til grunn i siste pengepolitikkrapport. Utslagene på renter og valuta burde bli ganske moderate, og det er heller ingen grunn til å tro at kronekursen vil gå opp, sier Kyrre Aamdal til NTB.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea finner ingen overraskelser i hovedtallene.

– Budsjettet er marginalt ekspansivt, etter år med sterk stimulus. Budsjettet er i tråd med forventningene fra Norges Bank, sier Bruce.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.