Politikk

Regjeringen satser mer på tog – men mest på vei

Satsing på jernbane økes med 5,7 prosent i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, mens satsingen på vei økes med hele 7,7 prosent.

Artikkel av: NTB
12. oktober 2017 - 11.04

I budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringen å bevilge totalt 67,5 milliarder kroner over samferdselsbudsjettet, en økning på 4,1 milliarder fra i fjor.

Drøyt 23 milliarder av pengene er satt av til jernbaneformål, noe som utgjør et kutt på litt over 12 prosent fra årets budsjett i rene kroner. I fjorårets budsjett bidro imidlertid regnskapsmessige kostnader i forbindelse med opprettelsen av Bane Nor til et kunstig høyt beløp.

– Rent aktivitetsmessig er dette reelt sett en økning på 1,25 milliarder, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til NTB.

Samtidig settes det av nesten 36 milliarder kroner til veiformål, en økning på 7,7 prosent.

Hovedprioriteringen i veibudsjettet for Samferdselsdepartementet er økt tilskudd til Nye Veier. Regjeringen forslår å bevilge i underkant av 5,3 milliarder kroner til Nye Veier AS i 2018, noe som er en økning fra 2017-budsjettet på over 2,2 milliarder.

Mesteparten går imidlertid til Vegvesenet, som det er satt av 30,6 milliarder kroner til. Det er en økning fra i fjor på 357 millioner kroner.

Særskilte transporttiltak tilgodeses med 3,5 milliarder kroner, en økning på 15 prosent.

Det er også lagt vekt på kollektivprosjekter i de største byene. Regjeringen har satt av en totalpakke på 2,5 milliarder kroner til byene, derav 785 millioner til store kollektivprosjekter.

(©NTB)