An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Politikk

Regjeringen satser mer på tog – men mest på vei

Satsing på jernbane økes med 5,7 prosent i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, mens satsingen på vei økes med hele 7,7 prosent.

Artikkel av: NTB
12. oktober 2017 - 11.04
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

I budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringen å bevilge totalt 67,5 milliarder kroner over samferdselsbudsjettet, en økning på 4,1 milliarder fra i fjor.

Drøyt 23 milliarder av pengene er satt av til jernbaneformål, noe som utgjør et kutt på litt over 12 prosent fra årets budsjett i rene kroner. I fjorårets budsjett bidro imidlertid regnskapsmessige kostnader i forbindelse med opprettelsen av Bane Nor til et kunstig høyt beløp.

– Rent aktivitetsmessig er dette reelt sett en økning på 1,25 milliarder, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til NTB.

Samtidig settes det av nesten 36 milliarder kroner til veiformål, en økning på 7,7 prosent.

Hovedprioriteringen i veibudsjettet for Samferdselsdepartementet er økt tilskudd til Nye Veier. Regjeringen forslår å bevilge i underkant av 5,3 milliarder kroner til Nye Veier AS i 2018, noe som er en økning fra 2017-budsjettet på over 2,2 milliarder.

Mesteparten går imidlertid til Vegvesenet, som det er satt av 30,6 milliarder kroner til. Det er en økning fra i fjor på 357 millioner kroner.

Særskilte transporttiltak tilgodeses med 3,5 milliarder kroner, en økning på 15 prosent.

Det er også lagt vekt på kollektivprosjekter i de største byene. Regjeringen har satt av en totalpakke på 2,5 milliarder kroner til byene, derav 785 millioner til store kollektivprosjekter.

(©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.