Politikk

Åpner for investeringer i infrastruktur

Regjeringen opphever grense.

Finansminister Siv Jensen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Finansminister Siv Jensen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Artikkel av: Odd Steinar Parr
8. juni 2018 - 12.50

Regjeringen har i dag foreslått å endre lovreglene om forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i såkalt forsikringsfremmed virksomhet, skriver Finansdepartementet på sine hjemmesider.

- Det er behov for store investeringer i infrastruktur i årene som kommer, samtidig som forsikringsforetakene og pensjonskassene forvalter kapital som må plasseres trygt. Lovforslaget legger til rette for at langsiktig pensjonskapital kan investeres i kraft, vei og annen infrastruktur, sier finansminister Siv Jensen i en kommentar.

For forsikrings- og pensjonsforetak er det forbudt å drive annen virksomhet enn forsikring, såkalt forsikringsfremmed virksomhet. Men de kan investere kundemidler i eierposter på inntil 15 prosent i foretak som driver forsikringsfremmed virksomhet, uten at det anses å være i strid med forbudet.

Regjeringen foreslår nå å oppheve denne grensen.

Grensen mellom investering i og drift av forsikringsfremmed virksomhet vil isteden bli vurdert skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle. Grensedragningen vil bli håndhevet av Finanstilsynet.

Les mer her.

Soliditetskrav

Samtidig har Finansdepartementet i dag fastsatt et nytt soliditetskrav for pensjonskasser.

Kravet skal ifølge regjeringen fange opp risiko i hele virksomheten, og er basert på markedsverdier, på samme måte som Solvens II-kravet for forsikringsforetak.

Les mer om dette her.