An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Politikk

Åpner for investeringer i infrastruktur

Regjeringen opphever grense.

Finansminister Siv Jensen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Finansminister Siv Jensen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Artikkel av: Odd Steinar Parr
8. juni 2018 - 12.50
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Regjeringen har i dag foreslått å endre lovreglene om forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i såkalt forsikringsfremmed virksomhet, skriver Finansdepartementet på sine hjemmesider.

- Det er behov for store investeringer i infrastruktur i årene som kommer, samtidig som forsikringsforetakene og pensjonskassene forvalter kapital som må plasseres trygt. Lovforslaget legger til rette for at langsiktig pensjonskapital kan investeres i kraft, vei og annen infrastruktur, sier finansminister Siv Jensen i en kommentar.

For forsikrings- og pensjonsforetak er det forbudt å drive annen virksomhet enn forsikring, såkalt forsikringsfremmed virksomhet. Men de kan investere kundemidler i eierposter på inntil 15 prosent i foretak som driver forsikringsfremmed virksomhet, uten at det anses å være i strid med forbudet.

Regjeringen foreslår nå å oppheve denne grensen.

Grensen mellom investering i og drift av forsikringsfremmed virksomhet vil isteden bli vurdert skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle. Grensedragningen vil bli håndhevet av Finanstilsynet.

Les mer her.

Soliditetskrav

Samtidig har Finansdepartementet i dag fastsatt et nytt soliditetskrav for pensjonskasser.

Kravet skal ifølge regjeringen fange opp risiko i hele virksomheten, og er basert på markedsverdier, på samme måte som Solvens II-kravet for forsikringsforetak.

Les mer om dette her. 

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.