An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Politikk

- Hydro står i en krevende sak i Brasil, sier Røe Isaksen

Situasjonen for Hydro ved det halvt nedstengte Alunorte-anlegget i Brasil er krevende og uavklart, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i Stortinget torsdag.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Artikkel av: NTB
7. juni 2018 - 17.54
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Røe Isaksen (H) hadde selv bedt om å få komme til Stortinget og gi en redegjørelse for Hydros situasjon i Brasil og ikke minst utøvelsen av statens eierskap i Hydro.

– Det er mitt ansvar å følge opp selskapet med de forventninger staten har. Dette er en krevende sak. Den er ennå ikke avsluttet. Det foreligger ennå ikke enighet mellom selskapet og myndighetene i Brasil om rammene for ordinær drift ved Alunorte, sa næringsministeren.

Halvert drift

Driften ved Norsk Hydros alumina-anlegg Alunorte i Brasil har etter pålegg fra lokale myndigheter gått for halv fart siden det lokale drikkevannet ble forurenset etter et ekstremt regnvær i februar.

Alumina er råstoff for produksjon av aluminium, og avfallet – rødslam – lagres i to deponier på anlegget.

Ekstremværet i februar førte til oversvømmelser i byen og industriområdet Barcarena, der Alunorte ligger. Mistanken ble rettet mot Alunorte, selv om både en intern og en ekstern gransking har konkludert med at det «ikke er indikasjoner på at Alunorte har forurenset lokalsamfunn eller hatt varig innvirkning på miljøet i elvene i nærheten etter det kraftige regnværet».

Fremste rekke

Røe Isaksen opplyste at han har hatt tett dialog med Hydros ledelse og på den måten gjort det klart at regjeringen forventer at selskaper der staten er eier, skal være ledende innen arbeidet med samfunnsansvar og i fremste rekke når det gjelder klima og miljø.

– Mitt inntrykk er at Hydro tar saken på største alvor, sa næringsministeren.

Han opplyste også at norske myndigheter bistår i Hydros dialog med brasilianske myndigheter med råd og tilrettelegging.

– Det arbeides med å finne gode løsninger med brasilianske myndigheter, slik at selskapet kan gjenoppta normal produksjon, sa Røe Isaksen.

(©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.