Politikk

Norge åpner for økt og forlenget amerikansk militær tilstedeværelse

Foto: Lise Åserud / NTB/Scanpix.

Foto: Lise Åserud / NTB/Scanpix.

Artikkel av: NTB
12. juni 2018 - 13.16

Regjeringen stiller seg positiv til at amerikanske soldater kan trene i Norge i ytterligere fem år og til at aktiviteten kan utvides. Uklokt, mener SV.

Dersom dialogen med amerikanerne fører til enighet, vil ordningen omfatte inntil 700 soldater, fordelt på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Indre Troms. Rotasjonsordningen ble innført i 2017 og er allerede besluttet videreført ut 2018 med om lag 330 soldater på Værnes.

Forsvarsdepartementet viser i en pressemelding til at en utvidelse er i tråd med ambisjonen i langtidsplanen, som Stortinget har sluttet seg til, om å legge til rette for mer samtrening mellom norske og allierte styrker.

– Forsvaret av Norge er avhengig av støtte fra våre allierte i NATO, slik det også er for de fleste andre NATO-land. For at denne støtten skal fungere i krise og krig, er vi helt avhengig av å trene og øve sammen i fredstid, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Vi må legge forholdene til rette for god og effektiv trening. Dette er grunnen til at vi ønsker å forlenge og utvide dagens ordning med US Marine Corps, understreker han.

– Uklokt og misforstått

Det økte amerikanske nærværet er omstridt av flere grunner.

– Vi advarer sterkt mot denne beslutningen, som vi er helt uenig i. Å plassere amerikanske soldater fast i Indre Troms, samt doble antallet US Marines i Norge, er uklok og misforstått sikkerhetspolitikk. Norge vikles inn i stormaktsspillet, i stedet for å stå for en selvstendig sikkerhetspolitikk, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Han mener det er USAs behov som styrer det amerikanske nærværet i Norge.

– Målet for norsk sikkerhetspolitikk må være lavest mulig spenning i nord, sier han.

Lysbakken stiller også spørsmål ved om utvidelsen av det amerikanske nærværet er i tråd med norsk basepolitikk.

– Dette er i beste fall en uthuling av norsk basepolitikk. Regjeringen dreier norsk forsvarspolitikk i retning større avhengighet av USA, samtidig som den ikke makter å prioritere vårt eget nasjonale forsvar, sier SV-lederen.

Baseerklæringen fra 1949 slår fast at fremmede makter ikke skal ha militærbaser i Norge i fredstid.