An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Politikk

Norge åpner for økt og forlenget amerikansk militær tilstedeværelse

Foto: Lise Åserud / NTB/Scanpix.

Foto: Lise Åserud / NTB/Scanpix.

Artikkel av: NTB
12. juni 2018 - 13.16

Regjeringen stiller seg positiv til at amerikanske soldater kan trene i Norge i ytterligere fem år og til at aktiviteten kan utvides. Uklokt, mener SV.

Dersom dialogen med amerikanerne fører til enighet, vil ordningen omfatte inntil 700 soldater, fordelt på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Indre Troms. Rotasjonsordningen ble innført i 2017 og er allerede besluttet videreført ut 2018 med om lag 330 soldater på Værnes.

Forsvarsdepartementet viser i en pressemelding til at en utvidelse er i tråd med ambisjonen i langtidsplanen, som Stortinget har sluttet seg til, om å legge til rette for mer samtrening mellom norske og allierte styrker.

– Forsvaret av Norge er avhengig av støtte fra våre allierte i NATO, slik det også er for de fleste andre NATO-land. For at denne støtten skal fungere i krise og krig, er vi helt avhengig av å trene og øve sammen i fredstid, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Vi må legge forholdene til rette for god og effektiv trening. Dette er grunnen til at vi ønsker å forlenge og utvide dagens ordning med US Marine Corps, understreker han.

– Uklokt og misforstått

Det økte amerikanske nærværet er omstridt av flere grunner.

– Vi advarer sterkt mot denne beslutningen, som vi er helt uenig i. Å plassere amerikanske soldater fast i Indre Troms, samt doble antallet US Marines i Norge, er uklok og misforstått sikkerhetspolitikk. Norge vikles inn i stormaktsspillet, i stedet for å stå for en selvstendig sikkerhetspolitikk, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Han mener det er USAs behov som styrer det amerikanske nærværet i Norge.

– Målet for norsk sikkerhetspolitikk må være lavest mulig spenning i nord, sier han.

Lysbakken stiller også spørsmål ved om utvidelsen av det amerikanske nærværet er i tråd med norsk basepolitikk.

– Dette er i beste fall en uthuling av norsk basepolitikk. Regjeringen dreier norsk forsvarspolitikk i retning større avhengighet av USA, samtidig som den ikke makter å prioritere vårt eget nasjonale forsvar, sier SV-lederen.

Baseerklæringen fra 1949 slår fast at fremmede makter ikke skal ha militærbaser i Norge i fredstid.