Politikk

Regjeringens nye plan for kollektivtransport

- Kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange.

Ketil Solvik-Olsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix.

Ketil Solvik-Olsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
5. juli 2018 - 14.55

Samferdselsdepartementet la i dag frem en ny handlingsplan for kollektivtransport, skriver departementet selv på sine hjemmesider.

Handlingsplanen følger opp og konkretiserer satsingen på kollektivtransport i Nasjonal transportplan 2018–2029. Planen omfatter kollektivtransport med buss, tog, T-bane, trikk, bybane og passasjerbåt, og handler først og fremst om hva staten skal bidra med.

- Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en kommentar.

I denne handlingsplanen for kollektivtransport vil fremkommelighet, miljø og teknologi ifølge departementet få en sentral rolle på veien mot morgendagens løsninger.

- Vi skal sikre både god mobilitet for innbyggere og næringsliv, samtidig som vi skal redusere de negative sidene av transport. Sektoren står for om lag en tredjedel av CO2-utslipp i Norge. Regjeringen har som ambisjon å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Det innebærer både renere biler og endring av reisevaner, sier Solvik-Olsen.

- Ett av målene er å få flere til å bruke kollektivtransport på sine hverdagsreiser. Lykkes vi, vil det bidra til bedre byluft og færre køer i de største byene. Men for å lykkes må vi gi folk flest gode reisealternativer. Vi må ikke tro at folk flest vil slutte å reise, fortsetter ministeren.

Les mer her.