Politikk

Norges Bank beholder Oljefondet

Regjeringen vil beholde forvaltningen av Oljefondet i Norges Bank.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
19. oktober 2018 - 11.58

Regjeringen bekrefter fredag at den vil beholde forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) i Norges Bank.

− Regjeringen foreslår en ny og mer moderne styringsstruktur for Norges Bank. Med dette legger vi til rette for en god styring av sentralbanken og Statens pensjonsfond utland, sier finansminister Siv Jensen (FrP) i en melding.

Finansdepartementet har i dag lagt frem en stortingsmelding om ny sentralbanklov med regjeringens syn på hvordan Norges Bank og den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) bør organiseres og styres.

Regjeringen går inn for å:

  • Beholde forvaltningen av SPU i Norges Bank
  • Opprette en fagkomité for pengepolitikk og finansiell stabilitet
  • Videreføre representantskapet, Stortingets kontroll- og tilsynsorgan for Norges Bank
  • Styrke sentralbankens uavhengighet i loven
  • Fastsette en ny formålsbestemmelse for sentralbanken

− Regjeringen er opptatt av at viktige veivalg for Norges Bank og forvaltningen av våre felles sparepenger i SPU forankres bredt i Stortinget før vi legger frem en lovproposisjon om saken til våren, sier finansminister Siv Jensen.

Dagens lov er fra 1985. Sentralbankens oppgaver er betydelig endret siden den gang, blant annet er pengepolitikken lagt om fra fastkurs til inflasjonsmål, og banken har fått oppgaven med å forvalte SPU. I 2015 satte regjeringen ned et utvalg for å gjennomgå sentralbankloven i lys av disse utviklingstrekkene. Utvalget skulle se på styringsstrukturen for Norges Bank og forholdet mellom Norges Bank og statsmyndighetene, og vurdere målformuleringer for sentralbanken. Utvalgets mandat ble senere utvidet til å omfatte også en vurdering av alternative styringsmodeller for SPU.

Utvalget foreslo å skille ut forvaltningen av SPU fra Norges Bank til et eget særlovselskap. Høringsinstansene hadde ulike syn på dette forslaget.